donderdag 26 mei 2011

"Kraken gaat door!"

Hoewel kraken middels de Wet Kraken en Leegstand verboden is, hebben sinds de invoering van de Wet in oktober 2010 toch nog tal van kraakacties plaats gevonden. In januari werd zelfs een actieweekend georganiseerd, waarin de kraakbeweging opriep leegstaande panden te bezetten. Minstens vijftien gevallen van kraken in Amsterdam, nadat de Wet van kracht is geworden, zijn bij ons bekend. Onlangs werden in de Baarsjes verschillende ruimtes gekraakt, waaronder een gerenoveerde koopwoning. De kraak en ontruiming van deze woning, die eigendom is van Prins Bernhard Junior, werden breed uitgemeten in verschillende media. 
Ontruiming heeft bij een aantal panden, waaronder op Rapenburg, aan het Muntplein, verschillende huizen in de Kinkerbuurt en de genoemde woning in de Baarsjes, al plaatsgevonden. De staat waarin de ruimtes werden aangetroffen verschilde van keurig tot nauwelijks bewoonbaar. Het merendeel van de panden is nog in handen van krakers, hoewel Amsterdamse justitie, politie en gemeente in januari aankondigden het ontruimen te zullen hervatten. 


Gerechtelijke ontruimingen van gekraakte panden werden in november 2010, ondanks de Wet, verboden door het Hooggerechtshof. Reden? De ontruimingen werden in strijd geacht met de Rechten van de mens. Ieder mens heeft recht op een woning en die werd de krakers met de ontruiming ontzegd, aldus de betrokken rechters.
Een beleidsbrief van het college van procureurs-generaal in Den Haag maakte strafrechtelijke ontruimingen in december weer mogelijk. Strafrechtelijke ontruimingen moeten acht weken van tevoren worden aangekondigd. Krakers krijgen daarmee de mogelijkheid een kort geding aan te spannen. Ontruimingen vinden gedurende deze periode niet plaats. Of tot ontruiming overgegaan kan worden, wordt vervolgens door een voorzieningenrechter beslist. De algemene tendens is dat geen groen licht wordt gegeven voor ontruiming, wanneer het pand daarna leeg blijft staan. Tijdelijk beheer, in de vorm van antikraak of tijdelijke verhuur op basis van de leegstandswet, wordt gezien als een passende invulling voor leegstand pand. Bij pandeigenaren, die bij invoering van de Wet verwachtten dat kraken verleden tijd zou zijn, dringt meer en meer het besef door dat de problemen nog niet voorbij zijn.    


Geen opmerkingen: