woensdag 25 maart 2015

Streetsmart Amsterdam

Ook dit jaar doneerden we als bedrijf een bedrag aan een goed doel. 

We baseren onze keuze voor een doel natuurlijk op de aard en activiteiten ervan. Tegelijkertijd zoeken we ook naar raakvlakken met onze eigen werkzaamheden.

Dit jaar viel de keuze op HVO-Querido. Toevallig, omdat we een pand in beheer kregen waar deze organisatie vóór ons gebruik van had gemaakt. Toen duidelijk werd dat HVO-Querido - net als wij - een echte Amsterdamse organisatie is en wonen een belangrijk thema binnen hun dienstverlening, was de keuze snel gemaakt.   

HVO-Querido werkt vanuit de filosofie dat de ondersteuning van "zwakkere" Amsterdammers op een positieve manier bijdraagt aan de leefbaarheid van de stad.  Die gedachte spreekt ons erg aan. 

Onze bijdrage is door HVO-Querido ingezet voor het project Streetsmart. Streetsmart is erop gericht de gevolgen van huisuitzetting van gezinnen met kinderen te verzachten. Met onze donatie wordt iedere week voor vijftien gezinnen een groente- en fruitpakket gekocht. Bij het pakket zit een recept, zodat de gezonde producten optimaal gebruikt kunnen worden. 

De gezinnen die HVO-Querido helpt, zijn dak- of thuisloos. Ze komen, vanwege het ontbreken van een vast adres, niet in aanmerking voor hulp van de Voedselbank. Streetsmart is voor hen daarom heel waardevol. 


Streetsmart is actief op Facebook. Hier kan het project gevolgd worden. 

Geen opmerkingen: