woensdag 8 mei 2013

Goede doelen

Soms denkt men dat Zwerfkei Tijdelijk Beheer een stichting met ideële doelstellingen is, omdat we voor onze werkzaamheden op het vlak van huisvesting slechts een geringe vergoeding vragen. Dat is niet zo. Wij zijn een commercieel bedrijf. Evenwel voelen wij ons sociaal-maatschappelijk betrokken en daarom zetten we ons ook in voor doelen die ons als bedrijf geen financieel voordeel opleveren. Dit zien we toch als winst, maar dan op een ander vlak. 

Sinds een aantal jaar versturen wij met kerst geen kerstkaarten meer. Het geld dat we hier voorheen aan besteedden, vullen we aan met een substantieel bedrag en dit wordt aan een goed doel  gedoneerd. Daarnaast werken we mee aan andere projecten.

Omdat wij, als Zwerfkei, natuurlijk wel affiniteit hebben met stenen en bouwen, hebben we onlangs 100 steentjes gekocht als bijdrage aan de bouw van het Prinses Máxima Centrum. Met deze actie van KiKa wordt geld ingezameld voor de realisatie van het grootste kinderkankercentrum van Europa.
In dit centrum kunnen nationale en internationale toponderzoekers op dit gebied hun krachten bundelen op één locatie.  Dit is een belangrijke stap in de strijd tegen kinderkanker. We vinden het heel prettig dat we hierin iets kunnen betekenen.

Een andere organisatie waar we recent mee hebben samen gewerkt, is
ChildsLife International. ChildsLife zet zich wereldwijd in voor kinderen die in armoede leven. Er wordt praktische hulp geboden aan kinderen en de gemeenschap waarin zij leven, waarbij nauw wordt samengewerkt met lokale partners. Met name onderdak, eten, onderwijs en zorg zijn belangrijke speerpunten bij de hulp die wordt geboden.
Soms krijgen wij panden in beheer, waar door de vorige gebruiker spullen zijn achtergelaten. Het kan dan gaan om kasten, tafels, stoelen en dergelijke. ChildsLife kan deze zaken goed gebruiken voor nieuwe en bestaande projecten, bijvoorbeeld in Oost-Europa of Afrika. Wij bemiddelen waar mogelijk om meubilair een nieuwe, zinvolle bestemming te geven.
Zo wordt binnenkort een deel van het (aangepaste) meubilair van een voormalige mytylschool verscheept naar Burkina Faso, West Afrika, waar het een tweede leven krijgt op een beroepsschool op het platteland. Een ander deel zal worden gebruikt voor verschillende projecten in Kenia.
We willen in dit kader onze dank uitspreken voor DMO, die hiervoor toestemming heeft gegeven.

Ook al zijn wij geen ideële stichting, we hebben wel idealen. Ook als bedrijf dragen we graag ons steentje bij aan een betere wereld. 

Geen opmerkingen: